สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้โดย เลือกที่ลิ้งทางด้านล่าง แล้วกด Save หรือ Print ได้ในทันที

คู่มือขั้นตอนการใช้งานซอฟแวร์ edr

คู่มือครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา

คู่มือแอพพิเคชั่นครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา

คู่มือบุคลากรและเจ้าหน้าที่

 

คู่มือการดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น edr

แอพพิเคชั่นครู

แอพพิเคชั่นผู้ปกครอง

แอพพิเคชั่นนักเรียน