แผนการเรียนปัจจุบัน คือ เมนูสำหรับเรียกดูข้อมูลแผนการเรียนปัจจุบัน โดยจะแสดงข้อมูลชื่อหลักสูตร/แผนการเรียน, ปีหลักสูตร, สาขาวิชาเรียน ฯลฯ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดวิชาเรียนแต่ละหลักสูตร/แผนการเรียน เพื่อให้ทราบว่าแต่ละหลักสูตร/แผนการเรียน และแต่ละภาคเรียนนั้น มีรายวิชาอะไรบ้าง

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูที่ปรึกษา
2. เลือก เมนูเช็คชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อแผนการเรียนปัจจุบันทั้งหมดในสถานศึกษา ผู้ใช้งานสามารถเลือกแผนการเรียนที่ต้องการเรียกดูรายละเอียด

4. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดแผนการเรียนที่ผู้ใช้งานเลือก โดยระบบจะแสดงรายละเอียดแผนการเรียน เช่น รายละเอียดชื่อแผนการเรียน หน่วยกิตทั้งหมด หน่วยกิตแต่ละกลุ่มวิชาเรียน หน่วยกิตแต่ละภาคเรียน เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกแท็บวิชาเรียนในแผนการเรียน เพื่อตรวจสอบวิชาเรียนแต่ละภาคเรียน

5. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อวิชาเรียนในแผนการเรียนที่ผู้ใช้งานแต่ละภาคเรียน