1. หน้าจอหลัก

รายละเอียดหน้าจอหลัก มีดังต่อไปนี้

1.1.แบนเนอร์ (banner) ประกอบด้วยรูปภาพสัญลักษณ์ระบบ EDR,ชื่อสถานศึกษา และแถบแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน

1.2.แบนเนอร์ (banner) ประกอบด้วยรูปภาพสัญลักษณ์ระบบ EDR,ชื่อสถานศึกษา และแถบแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน

1.3.EDR Dashboard คือ ส่วนสำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ EDR

1.4. แถบแสดงสถานะการทำงานปัจจุบัน คือ แถบแสดงข้อมูลการทำงานปัจจุบัน ได้แก่ ปีหลักสูตรปัจจุบัน ภาคเรียนปัจจุบัน ปีงบประมาณปัจจุบัน เป็นต้น

1.5.เครื่องมือขยายหรือย่อข้อความ เพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น

1.6.แถบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน และสามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้

1.7.เครื่องมือ สำหรับแสดงเมนูลัดในการเรียกใช้งานเมนูที่ใช้งานบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเมนูได้ง่ายขึ้น