เมื่อผู้ใช้งานเปิด Web Browser เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome เป็นต้น จากนั้นพิมพ์ URL ที่ Address :http://edr.ayuttech.ac.th/edr/login.do (วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา) โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้

วิธีการ login เข้าสู่ระบบ EDR มีขั้นตอนดังนี้
1.1.ระบุ รหัสผู้ใช้งาน :
1.2.ระบุ รหัสผ่าน :
1.3.คลิกที่ปุ่ม

TIP:อาจารย์/เจ้าหน้าที่ สามารถขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ได้ที่ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา