บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด ได้ทำการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (EDR) สำหรับครูผู้สอน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และอบรมการติดตั้งและใช้งาน Mobile Application สำหรับผู้ปกครองในวันที่ 28 ตุลาคม 2562