เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560  บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด เข้ารับรางวัล Thailand Top Sms Awards สุดยอด SMEs แห่งปี 2017 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิต  จากคุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม