เมื่อวันเสารที่ 2 กรกฎาคม 2559 บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด ได้จัดโครงการสัมนาบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สอศ. ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการสร้างผลผลิต การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยมีวิทยาลัยสังกัด อสจ. จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ด้วย