วันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบ งาน EDR (ซอฟแวร์บริหารจัดการภายในสถานศึกษา) ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นลูกค้าของเรา